Ανάρτηση προαγγελιών-περιλήψεων των εκπαιδευτικών διαλέξεων, που γίνονται προγραμματισμένα κάθε Τρίτη-Πέμπτη 1,30 μμ, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.